Civil Vitamin
Közösségi feladatok erőforrás-támogatása a Fehérvári Civil Központban
 
 
A program célja
A program célja a Fehérvári Civil Központ humánerőforrás-fejlesztésén keresztül olyan modell kialakítása volt, mely együttműködésben az önkormányzattal a településen élő álláskereső emberek humánerőforrás fejlesztését a közösségi feladatok elvégzése mentén valósítja meg, így a végrehajtott fejlesztési program hosszú távon egyszerre járul hozzá hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piac bővüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez és a közösségi élet egyik legfontosabb színterének, a Fehérvári Civil Központnak a fejlesztéséhez és működtetéséhez.
 
Résztvevők
A pályázatban 25 fő fehérvári munkanélküli bevonása, felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése valamint foglalkoztatása valósult meg három célcsoportokból annak érdekében, hogy tartósan is foglalkoztathatók legyenek. A bevont álláskeresők humánerőforrás fejlesztése a Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, mint közösségi feladatok elvégzése mentén valósult meg, egyszerre járulva hozzá a foglalkoztatáshoz, a helyi szükségletek kielégítéséhez és a közösségi élet fejlesztéséhez. Három célcsoportot került bevonásra a munkanélkülieken belül:
1. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltöttek
2. azon tartós munkanélküliek, akik a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván
3. a foglalkoztatás megkezdés előtt 1 éven belül gyes, gyet támogatásban, illetőleg thgy, gyedben vagy ápolási díjban részesültek
 
A programba bevont felkészített és támogatott munkavállalók a Fehérvári Civil Központ üzemeletetésében kaptak feladatokat, ahol egy részük tartósan foglalkoztatva lett, más részük pedig ugródeszkaként könnyen lépett át más foglalkoztatókhoz.
 
Eredmények
25 fő bevonása után, 20 főt sikerült piacképes szakmához juttatni (kulturális rendezvényszervező, számítógépes adatrögzítő, pénzügyi ügyintéző), akik közül 15 főt a Fehérvári Civil Központ alkalmazott is, ezzel biztosítva a közösségi feladatok erőforrás támogatását hosszú távon, de lehetővé téve az átlépést forprofit szolgáltató szektorba. A Civil Központ erőforrás fejlesztése pedig további mulitiplikátor hatással bírt.
 
Kapocs feladatok
A projekt során a Kapocs Karrier Iroda feladata a bevonás (toborzás, csoportos tájékoztató fórumok szervezése, kompetencia-vizsgálat, állapot és szociális helyzet felmérése, egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítése, pályaalkalmassági vizsgálatok, szerződéskötés) valamint az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítése valamint a mentorálása volt. Ezeken túl fejlesztettük a számítógép-felhasználói ismereteiket és az elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatásokat is szerveztünk (munkajogi felkészítés, álláskeresési technikák oktatása, munkahely-látogatás, a leendő munkáltatók és a leendő munkatársak motiválása, rendszeres konzultációk, az állást kereső célcsoport kísérése a leendő munkáltatókhoz, a célcsoport felkészítése az önálló álláskeresésre).
 
 
Oldal nyomtatása