Fiatalok Fehérvárért
A fiatalok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével Székesfehérváron
 
 
A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. Magyarországon is érezhető a globális válság hatása a fiatalok foglalkoztatása és munkanélkülisége tekintetében: a munkaerő-kereslet jelentős visszaesése a munkaerő-piacra belépni szándékozó fiatalok elhelyezkedési esélyeit rontotta. A magyar fiatalok (15-24 évesek) munkanélküliségi rátája közel 30 százalékos, ami több mint 5 százalékponttal magasabb az uniós átlagnál. A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó intézkedések az Új Nemzedék Jövőjéért Program és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia által megfogalmazott irányokkal összhangban kerültek meghatározásra. Számos konkrét hazai beavatkozás célozza a fiatalok oktatásból munkaerő-piacra történő átmenetének elősegítését. Az aktív munkaerő-piaci eszközök, képzési programok egyik kiemelt célcsoportját a pályakezdő fiatalok képezik.
 
A prograrm célja
Mivel a szakképzettséggel rendelkező regisztrált pályakezdő álláskeresők elhelyezkedésének egyik legnagyobb akadálya továbbra is a munka világában szerzett munkatapasztalat hiánya, ezért fontos, hogy a fiatalok a végzést követően a lehető leghamarabb dolgozni kezdjenek, és szerezzék meg azt a munkatapasztalatot, amely elengedhetetlen feltétele a tartós munkavállalásnak. Azok a szakképzett fiatalok, akik munkatapasztalat hiányában nem tudnak elhelyezkedni,„időveszteség nélküli” lehetőséget kapnak a mielőbbi támogatott munkába állásra ezzel a megfelelőgyakorlati ismeretek, munkatapasztalat megszerzésére.
 
A piacgazdaság keretei között az állami szervek és intézmények közfeladataikat csak a civil és nonprofit szektorral együttműködve, kiegészítőforrások bekapcsolásával tudják ellátni. A fehérvári civil szervezetek is fontos szerepet töltenek be abban, hogy helyi szinten összekapcsolják a kielégítetlen lakossági, közösségi szükségleteket a kihasználatlan munkaerő-forrásokkal, új lehetőségeket tárnak fel a munkahely-teremtésre.
 
A Kapocs Karrier Iroda által mentorált programban 8 fehérvári civil szervezetnél közel 80 fiatal foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének segítése volt a cél miközben a civil szervezetek is fejlődnek, szolgáltatói kapacitásuk megerősítésre került. A Kapocs Karrier Iroda a fiatalok toborzását, szociális és a kompetenciafelmérését valamint mentorlását végzi 2014 tavaszától egy éven kerszetül.
 
A programban résztvevő szervezetek
Echo Innovációs Műhely
Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány
Agóra vidékfejlesztési Alapítvány
Fejár Megyei Múzeumegyesület
Fejér Megyei Roma Reintegrációs és Tanácsadó Egyesület
Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia Támogatására
Art Kulturális Egyesület
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
 
 
 
Oldal nyomtatása