Foglalkoztatási paktum
Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása
 
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamra valamint konzorciumi partnerei által megvalósított pályázati projekt általános célja a 2007-ben megkötött Fejér megyei foglalkoztatási megállapodás támogatása, fejlesztése 2013-2015 között annak érdekében, hogy a korábban kialakított stratégia újragondolhatóvá, annak egyes elemei megvalósíthatóvá válhasson a partnerségek tagjai részéről jelentkező szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási szükségletekre adott válaszként.
 
A pályázat konkrét célja, a Fejér megyei foglalkoztatási együttműködés által kidolgozott, a megyei foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő szakmai szolgáltatások biztosítása volt annak érdekében, hogy a Fejér megyei foglalkoztatáspolitika alakításában részt vevő szervezetek kapacitása növekedjen, hatékonysága javuljon, így a helyi foglalkoztatási és képzési szint is növekedjen.
 
Cél volt továbbá a sikeres munkaerő-piaci képzés és nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a partnerség tagjainak közvetlen tevékenységével. A pályázat a helyi foglalkoztatási helyzet javítását alapvetően a forprofit és nonprofit vállalkozások kapacitásának fejlesztésén, a koordinációs feladatok támogatásán, a foglalkoztatási információk rendszerezésén és feldolgozásán, döntés előkészítés támogatásán keresztül, a nyílt munkaerőpiac és a szociális gazdaság foglalkoztatási potenciáljának erősítésén keresztül a helyi és nemzeti akciótervek (pl. Fejér Paktum stratégia, Fejér Megyei Fejlesztési Tervek, Wekerle Terv) prioritásai mentén végezte el.
 
A Kapocs Karrier Iroda a projekt foglalkoztatási szolgáltatásait koordinálták a nonprofit szektor oldaláról, eredményként a közvetett célcsoportból 50 fő munkaerőpiaci pozíciója javult, 15 fő foglalkoztatását is segítettük.
 
Oldal nyomtatása